«عکس نوشته هایی با مضامین حسینی»
(مطالبی درباب قیام حسینی، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و ...) (369 عدد)