مقولات اجتماعی

با توجّه به رهنمود عقل و آموزه های وحی حوزه هایی چون هنر، ورزش و دیگر مقولات از این قبیل، حوزه هایی اجتماعی به شمار رفته و باید در ذیل این مقوله تعریف و تبیین گردند . این مقولات اگر در راستای اهداف عالی فرهنگی قرار گیرند، خادم به فرهنگ بوده و در غیر اینصورت خائن به فرهنگ خواهند بود. هنر و ورزشی که در دست سیاستهای استکباری است، از این دسته (خائنین به فرهنگ) به شمار رفته و اسارت محض فرهنگی را به دنبال خواهند داشت. دشمن با استفاده از این ابزار پرطرفدار، در صدد ایجاد دامهایی برای جوامع دیگر است.
دامهایی برای «اسارت فرهنگی».

هنر

«هنر» در دنیای امروز، بر خلاف آنچه بسیاری از هنرمندان میپندارند، برای هنر نیست. هنر در میان انسانها از مقولات اجتماعی بسیار جذّاب و پرطرفدار بوده و در جذب جوانان از ظرفیّت بالایی برخوردار است. دشمنان حقّ، از این مقولۀ پرنفوذ برای اهداف خویش و گمراه نمودن انسانها، بسیار استفاده نموده اند و هنر را نه برای هنر، بلکه برای مقاصد سیاسی و نظامی خویش، می خواهند. مقاصدی چون، حملۀ نظامی به کشورهای اسلامی، معرّفی خویش به عنوان تنها ژاندارم منطقه، معرّفی خویش به عنوان تنها مدیر نظم نوین جهانی، معرّفی خویش به عنوان بنیانگذار و مدافع از حقوق بشر، معرّفی اسطوره های خیالی و دروغین برای محور نور اسطوره های حقیقی و الهی، معرّفی اسلام و مسلمانان به عنوان ناقذین حقوق بشر و تروریستهای جهانی و بسیاری از مقاصد شوم و شیطانی دیگر که همه و همه به قصد مقاصد سیاسی و سلطه گرانه بوده و در صدد خاموش نمودن نور خدا با دهان می باشند. دروغی به نام «human`s right» که به اشتباه به «حقوق بشر»، ترجمه شده همان اباحه گری و افسارگسیختگی انسانها را طرفداری نموده و هر جا دشمن عملی بر ضدّ منافع خویش ببیند، آنرا با نقض حقوق بشر برابر دانسته و در صدد ممانعت از آن برمی آید. هنر می تواند برای اعتلای کلمۀ «الله»، و تعالی انسان اشرف مخلوقات، ایفای نقش نماید. هنر وسیله ای برای تعالی است، نه وسیله ای برای هوسرانی، حیله گری و در یک کلام، «سقوط به درکات دردناک دوزخ».

ورزش

«ورزش» نیز در دنیای امروز از مقولات اجتماعی بسیار جذّاب و پرطرفدار است. ورزش با توجّه به جذّابیّتها و ظرفیّتهایی که دارد، میتواند ثمرات بسیاری را برای انسان ورزشکار داشته باشد. ثمراتی چون برقراری سلامتی، ایجاد تعامل دوستانه بین افراد، ایجاد فضای مناسب برای آموزشهای مهمتر و دیگر موارد از مواهب دنیای ورزش است. امّا همگان به این مقوله، به این منظر، نظر نمیکنند. دشمنان سلطه گر و ثروت اندوز امروز جامعۀ بشری، درصدد آنند که از این مقوله نیز به نفع اهداف و منافع خویش، بهره ببرند. آنان از ورزش برای «دموکراتیزه» کردن جوامع، یا به تعبیر دیگر، «دو قطبی» کردن آنان، برای بهتر اداره کردن و کنترل انسانها بهترین استفاده را نموده اند. از دیگر موارد مورد جستجوی آنان، توجّه دادن تودۀ جامعه، به ویژه نسل جوان به امور فرعی، مشغول نمودن آنان به بازیهای فریبنده و دور نمودن ذهن و قلب انسانها از امور حیاتی است. اموری چون رشد و تعالی انسان، بالا رفتن مرتبۀ علمی، عقلی و ایمانی افراد، اجرای عدالت فراگیر در تمام ابعاد و در تمام جهان، توجّه به امر فرج و امر قیامت در سیر تکاملی انسانها و موارد دیگر، از مسائل مهم و اساسی است که با تمرکز بر روی امور فرعی و فریبنده، مغفول می ماند و تبعات تلخ خود را به تمام جهانیان، وارد مینماید. پس باید در این مسیر با بهره گیری صحیح از این مسائل اجتماعی، مراقب آسیبهای آن بود و با تدبیری عاقلانه و تصمیمی عادلانه به سوی این مقولۀ مهم روی نمود؛ تا از آسیبهای آن مصون مانده و به مواهب آن دست یابیم.

رسانه

«رسانه» نیز از مسائل مهم اجتماعی امروز به شمار میرود. رسانه های متفاوت و متعدّد در دنیای امروز، تأثیر بسیاری بر انسانها داشته و فرهنگهای متفاوتی را در نهاد جوامع بشری ایجاد و تثبیت می نمایند. این مقولۀ مهم تا آنجا در زندگی انسانها جا باز نموده که، مردم ساعاتی طولانی از زندگی کوتاه خود را در مقابل آن سپری نموده و دل به جذّابیّتی دلخواه و سرگرمی کوتاهی میبندند. این مقوله نیز از چشم انسانهای سلطه گر و ثروت اندوز دنیای کنونی دور نمانده است. آنانکه به هر وسیله ای نگاه ابزاری دارند و از هر وسیله ای، اهداف پست و دنیایی خویش را جستجو مینمایند، از این مورد نیز استفاده های فراوانی برده و فرهنگ «تحمیق» و «استحمار» انسانها را از آن، به شدّت دنبال مینمایند. چرا که اهداف «استعماری» و «استثماری» آنان جز با ایجاد این فرهنگ قابل وصول نیست. نادانی و ناآگاهی انسانها در امور مهم و حیاتی، زمینه ساز نیل آنان به اهداف پستشان است. رسانه ای که میتواند عامل بالا رفتن علم، عقل و ایمان انسانها گردد و حیات طیّبه را با رعایت تقوا در تمام ابعاد، ایجاد نماید، چنان مورد سوءاستفاده گروهی انسان سودجو و سوداگر قرار گرفته که نقشی برعکس را ایفاء نموده و عامل مستقیم سقوط انسانها نیز گشته است. بی تردید با استفادۀ عاقلانه و عادلانه، از چنین دست آوردهایی میتوان زمینۀ رشد و تعالی را برای انسانها ایجاد نمود و از آفات و آسیبهای پرشمار آن مصون و محفوظ ماند.

جنبش فرهنگی منادیان فتح

پیام آور علم، عمل، عشق و عدل، از دو منبع عقل و وحی، دست آوردی از ایرانیان برای جهانیان،
(www. JF72 .ir)
و من الله التوفیق...