«عکس نوشته هایی با مضامین مهدوی»
(مطالبی در باب ظهور، قیام مهدوی، دشمن شناسی، آخرالزمان و ...)