«عکس نوشته هایی با مضامین مهدوی»
(مطالبی در باب انتظار فرج، ظهور امام، قیام مهدوی، آخرالزمان و ...) (847 عدد)