تماس با ما به وسیله نرم افزار پیام رسان
شناسه های مدیر سایت:

telegram.me/jf72_shgh

eitaa.me/jf72_hgh

این شناسه ها در حال حاضر پل ارتباطی ما با کاربران گرامی است که شما عزیزان می توانید نظرات، پشنهادات و انتقادات خویش، و همچنین سوألات احتمالی خود را در رابطه با مطالب این سایت، با استفاده از این نرم افزارهای پیام رسان با ما در میان گذارده و منتظر پاسخ باشید.

جنبش فرهنگی منادیان فتح

پیام آور علم، عمل، عشق و عدل، از دو منبع عقل و وحی، دست آوردی از ایرانیان برای جهانیان،
(www. JF72 .ir)
و من الله التوفیق...