«عکس نوشته هایی با مضامین اخلاقی»
(حاوی مطالبی در باب خودشناسی، خودسازی، ملکات نفسانی، تدبیر فردی و ...) (151 عدد)