«عکس نوشته هایی با مضامین غدیر»
(مطالبی در باب بزرگترین عید اهل ایمان، عید غدیر خم) (52 عدد)