پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.

ولایت فقیه عمود خیمۀ نظام جمهوری اسلامی ایران است. دشمن خوب فهمیده که تا این عمود نخوابد، این خیمه فرو نخواهد نشست. از این رو تمام تلاش خود را با تجهیز امکانات خارجی و با اجیر مزدوران داخلی، برای سرنگونی این عمود نموده و هرگز از تلاش خویش دست نخواهد برداشت. تنها راه چاره برای این خصومت، پایداری، تقوا و تلاش برای مأیوس کردن خصم کینه توز قسم خورده است.

جنبش فرهنگی منادیان فتح

پیام آور علم، عمل، عشق و عدل، از دو منبع عقل و وحی، دست آوردی از ایرانیان برای جهانیان،
(www. JF72 .ir)
و من الله التوفیق...